کارشناسی

تعداد بازدید:۱۸۴۶
ردیف توضیحات دانلود
۱ کارآموزی دانلود
۲ ماده ۱۸ برای ورودی های ۹۳ و مابعد دانلود
۳ فرم انتخاب واحد از سایر دانشکده ها دانلود
۴ ماده ۱۸ برای ورودی های ماقبل ۹۳ دانلود
۵ فرم درخواست مرخصی دانلود
۶ فرم درخواست خروج از کشور دانلود
۷ فرم مهمان دانلود
۸ فرم انتقال توام با تغییر رشته دانلود
۹ فرم انتقال دانلود
۱۰ فرم حذف تک درس دانلود
۱۱ فرم ماده ۱۸ دانلود
۱۲ فرم مفقودی کارت شناسائی دانلود
۱۳ فرم درخواست تغییر رشته دانلود
۱۴ فرم گواهی اشتغال به تحصیل دانلود
۱۵ فرم تسویه حساب دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دانلود
۱۶ فرم کمتر از حد نصاب دانلود
آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۸