ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۴۳۸

دکتر حسین نوید ، استاد گروه مهندسی بیوسیستم    

پست الکترونیکی:  navid@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۳-۰۴۱

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲