معاونت اداری و مالی دانشکده

تعداد بازدید:۸۵۱۰

 

دکتر فرزین شهبازی، دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک

آدرس پست الکترونیکی: shahbazi @tabrizu.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۳۹۲۰۵۶-۰۴۱، ۳۳۳۹۲۰۰۴-۰۴۱

 

سوابق اجرایی:
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶
معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۹۷ تا کنون‌‌‌‌‌‌‌

 

دریافت رزومه علمی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹