معرفی گروه - علوم باغبانی

تعداد بازدید:۱۰۸۴۶

آغاز فعالیت علمی این گروه مربوط به سال 1346 ش. و با جذب دانشجو در رشته باغبانی بود، که بعداً به گرایش علوم باغبانی تغییر نام یافت. جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای با گرایش‌های ذیل نیز به ترتیب مربوط به سالهای 1370ش. و 1381ش. می‌باشد.
گرایشهای موجود در مقطع کارشناسی:
علوم باغبانی
 

گرایشهای موجود در مقطع کارشناسی ارشد:
فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغی
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغی

گرایشهای موجود در مقطع دکتری:
فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغی

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۳۹۶