مهندسی بیوسیستم

تعداد بازدید:۱۵۰۲۷

رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی در دانشگاه تبریز در سال 1345 با پذیرش 25 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و تحت عنوان " مکانیک و ماشین آلات کشاورزی" تاسیس گردید که شامل 2 سال آموزش عمومی و 2 سال آموزش تخصصی می شد. در سال 1350 عنوان رشته به " مکانیک ماشینهای کشاورزی" و نظام آموزشی آن به 3 سال عمومی و یک سال تخصصی تغییر یافت. از سال 1352 رشته ی مهندسی ماشینهای کشاورزی  شامل 140 واحد و در قالب دروس همگانی، پایه، مهاد و کهاد جایگزین رشته ی مکانیک ماشینهای کشاورزی گردید. بعد از انقلاب فرهنگی این گروه به صورت ناپیوسته و از سال 1365 مجدداً به صورت پیوسته در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت.
در سال 74 رشته ی مکانیزاسیون کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش تعداد 6 نفر دانشجو در این گروه دایر گردیده و تا کنون 33 نفر از دانشجویان این رشته از پایان نامه ی خود دفاع کرده اند و در حال حاضر 10 نفر دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل می باشند.
از سال 1382 بنابر تصمیم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم , تحقیقات و فناوری مبنی بر تفکیک رشته ی ماشینهای کشاورزی  به دو رشته ی  مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی , رشته ی  مکانیک ماشینهای کشاورزی در دانشگاه تبریز دایر گردید. مقطع دکترای مکانیزاسیون کشاورزی  نیز با موافقت شورای عالی برنامه ریزی از سال 1383 در این گروه  دایر گردیده است .
دوره کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1389 در این دپارتمان دایر گردید. با شکل گرفتن اولیه تخصص ها،مقطع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز در گرایش های مهندسی پس از برداشت،کشاورزی دقیق،برداشت محصولات کشاورزی و انرژی در کشاورزی دانشجو گرفت و دوره دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی نیز متعاقب آن در دستور کار قرار گرفت.
از تاریخ 6/12/91 مطابق مصوبه هشتصد و بیست و سومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مهندسی مکانیک بیوسیستم جایگزین رشته مکانیک ماشین های کشاورزی شد و در گرایش های طراحی و ساخت،فناوری پس از برداشت و انرژی های تجدید پذیر در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو گرفت. همزمان دوره کارشناسی رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی نیز آغاز به کار نمود.
مطابق مصوبه هشتصد و چهلمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 27/5/92 مقرر گردید مقطع کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی در سه گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها،انرژی و بازیافت و مدیریت پسماند ادامه پیدا کند. درحال حاضر گرایش انرژی در مقطع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی فعال می باشد.
 در حال حاضر ، گروه مهندسی بیوسیستم دارای 12 نفر عضو هیئت علمی ، 2 نفر کارشناس ارشد و سه نفر بورسیه دکتری و بیش از 2500 متر مربع فضای آموزشی می باشد .
گروه مهندسی بیوسیستم دارای  آزمایشگاه ها و کارگاه های زیر می باشد:
آزمایشگاه برق
کارگاه تراکتور و ماشینهای کشاورزی
آزمایشگاه سیستم های هیدرولیک
آزمایشگاه  مقاومت مصالح و مواد
کارگاه نمونه سازی
کارگاه موتور
آزمایشگاه خواص بیوفیرزیکی مواد و محصولات کشاورزی
آزمایشگاه مهندسی پس از برداشت
آزمایشگاه بیو انرژی
آزمایشگاه کشاورزی دقیق
تجهیزات و ابزار اندازه گیری دقیق

آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۳۹۶