معرفی گروه - مهندسی فضای سبز

تعداد بازدید:۸۶۷۹

فعالیت علمی این گروه با تأسیس رشته مهندسی فضای سبز در سال 1373 شمسی برای اولین بار درکشور با مقطع کارشناسی  با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد.در راستای ارتقاء وبه منظور تخصصی ترکردن این رشته وبا جذب اعضاء هیات علمی متخصص، مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبزدر سال 1394 با مجوز رسمی ازوزارت علوم تاسیس شد.

هدف از تأسیس این رشته مطالعه و بررسی در زمینه طراحی، کاشت و پرورش نباتات و تلفیق علوم گیاهی با معماری است. در حال حاضرگروه با 5عضوهیات علمی ویک کارشناس به فعالیت خودادامه می دهد.

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۳۹۶