معرفی گروه - علوم دامی

تعداد بازدید:۱۰۹۴۴

گروه آموزشی علوم دامی فعالیت علمی خود را در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۴۷ و در مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۷۲ شروع کرده است. دانشجویان در این رشته آموزش های عملی و تئوری در زمینه های مختلف دامپروری از جمله تغذیه دام و طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد دام، فیزیولوژی (تولیدمثل و عمومی)، پرورش دام و طیور و مدیریت واحدهای دامپروری را فرا می گیرند و در نهایت با بهر‌ه گیری از تجارب علمی و عملی خود در واحدهای دامپروری موجب افزایش راندمان تولید و سود دهی بیشتر واحدهای پرورش دام و طیور خواهند شد.

در حال حاضر دانشجویا در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (گرایش تغذیه دام، گرایش تغذیه طیور، گرایش تغذیه نشخوارکنندگان، گرایش ژنتیک و اصلاح دام و گرایش فیزیولوژی دام) و دکتری تخصص (گرایش تغذیه دام، گرایش اصلاح نژاد دام، گرایش فیزیولوژی دام) مشغول به تحصیل می باشند.

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۳۹۸