راهنمای تلفن دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۱۸۳

کاربران گرامی جهت اطلاع از شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشکده کشاورزی، در این قسمت کلیک نموده و فایل پیوست شده را ملاحظه فرمایید.

 

راهنمای شماره تلفن­های داخلی و مستقیم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز (فاکس دانشکده 33345332)

تماس با شماره ‏های داخلی با پیش شماره 3339 امکان پذیر است

حوزه ریاست                                                                                                                     داخلی                     مستقیم

رئیس دانشکده

دکتر جلیل شفق

2003

33341316

دفتر رئیس

مسعود عونی  کهنموئی

2003

33341316

معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی

دکتر جعفر حاجیلو

2002

33392002

معاون اداری و مالی

دکتر فاطمه کاظمیه

2004

33342520

معاون آموزشی

دکتر صادق علیجانی

2005

33356001

رئیس اداره خدمات اداری و مالی

محمدعلی اکبرپور

2007

مسئول IT

 سیما سادات زاده ختمی ماب

2008

مسئول حسابداری دانشکده

حسین خانزاده

2006

کارپرداز

 سلیمان محمودی

2009

متصدی خدمات مالی (انباردار)

 بهمن اکبرپور

2009

مسئول خدمات

سعید حسن یان

2066

اطلاعات و نگهبانی

 

2010

اداره امور آموزشی و دانشجویی

رئیس آموزش

مهندس غلامحسین روزرام

2064

33356001

کارشناس خدمات  آموزشی

مجتبی فاتح

2064

کارشناسان خدمات آموزشی

شیده اجلالی ( کارشناس گروه های آموزشی علوم و مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی)

2012

کارشناس برنامه­ریزی آموزشی

الهام سلیمانی (کارشناس گروه های آموزشی ژنتیک و تولیدات گیاهی، علوم و مهندسی خاک، صنایع غذایی، مهندسی فضای سبز)

2110

کارشناس خدمات آموزشی

حسن جلیل اوغلی (کارشناس گروه های آموزشی علوم باغبانی، علوم دامی، گیاهپزشکی)

2012

کارشناس و امور دفتری و بایگانی

هادی اجاقی (کارشناس گروه های آموزشی مهندسی بیوسیستم و ماشین های صنایع غذایی)

2012

دفتر و بایگانی آموزش

محمدعلی پورجعفر

2011

کارشناسان آموزشی تحصیلات تکمیلی

غلامحسین روزرام

2013

کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی

لیلی مظلومی

2013

کتابخانه

رئیس کتابخانه

دکتر کاظمیه

2015

مسئول کتابخانه

 ناهید  صدوقی

2015

کارشناسان کتابداری

محمد حسن­زاده

2015

دفتر نشریات دانشکده کشاورزی

مدیر داخلی مجله

2037

33356002

کارشناسان مجله

رقیه سعادتپور -  گیسو علی بخش زاده

2037

33356002

کارشناسان مجله

 محمدحسن صادقی زهرا اکبرپور

2037

33356002

گروه آموزشی علوم و مهندسی آب

داخلی

گروه آموزشی علوم و مهندسی  خاک

داخلی

مدیریت گروه

مستقیم 33356007

مدیریت گروه

(مستقیم 33356002)

مدیریت گروه      -    دکتر سعید صمدیان فرد

2775

مدیریت گروه   دکتر نصرت اله نجفی

2025

دکتراحمد  فاخری فرد

2789

دکتر محمدرضا  نیشابوری

2019

دکتر علی  حسین­زاده  دلیر

2787

دکتر علی اصغر جعفرزاده

2020

دکترامیرحسین  ناظمی

2794

دکتر ناصر  علی­اصغرزاده

2057

دکترسید علی اشرف  صدرالدینی

2792

دکتر شاهین اوستان

2056

دکتر داود  فرسادیزاده

2790

دکتر فرزین  شهبازی

2056

دکتر محمدعلی  قربانی

                  2786

دکتر نصرت اله  نجفی

2025

دکتر یعقوب  دین پژوه

2774

دکتر عباس  احمدی

2023

دکتر هادی  ارونقی

2793

دکتر عادل  ریحانی تبار

2023

دکتر رضا دلیر حسن نیا

2772

دکتر محمدرضا ساریخانی

2023

دکتر فرزین سلماسی

2786

دکتر داود زارع حقی

2108

 خانم دکتر  دربندی

2788

دکتر حسین رضایی

2108

دکتر اسماعیل اسدی

2772

دکتر جواد پارسا

2796

دکتر ابوالفضل مجنونی هریس

2793

گروه آموزشی به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

داخلی

خانم دکتر عباسپور

2788

مدیریت گروه

(مستقیم 33356003)

دکترمحمد تقی ستاری

36- 36378734

مدیریت گروه    -  دکتر دورانی

2058

دکتر جلال شیری

2787

دکتر مصطفی ولیزاده

2035

دکتر سعید صمدیان فرد

2796

دکتر  محمد مقدم واحد

2070

دکتر سید ابوالقاسم  محمدی

2070

گروه آموزشی  اقتصاد کشاورزی

داخلی

دکتر سعید اهری­زاد

2055

مدیریت گروه

(مستقیم 33356004)

دکتر محمود  تورچی

2035

مدیریت گروه    دکتر اسماعیل پیش بهار

2785

دکتر بهرام  باغبان

2031

دکتر رسول  محمدرضائی

2771

دکتر علی  بنده حق

2107

دکتر باب اله  حیاتی

2784

دکتر مجید  نوروزی

2055

دکتر جواد  حسین­زاد

2783

دکتر ابراهیم  دورانی

2160

دکتر قادر  دشتی

2773

دکتر سید سیامک  علوی کیا

2051

دکتر اسماعیل پیش بهار

2773

خانم  رنجبریان              مسئول دفتر

2058

دکتر محمد  قهرمان­زاده

2773

گروه آموزشی  ترویج و توسعه روستایی

داخلی

دکتر شاپور  ظریفیان

2022

دکتر حسین یادآور

2783

دکتر حسین  کوهستانی

2022

دکتر حسین راحلی

2022

دکتر فاطمه کاظمیه

2044

گروه آموزشی  اکوفیزیولوژی گیاهی

داخلی

مدیریت گروه

(مستقیم 33356003)

گروه آموزشی علوم  باغبانی

داخلی

مدیریت گروه    -  دکتر دباغ محمدی نسب

2058

مدیریت گروه

(مستقیم 33356005)

دکتر کاظم  قاسمی گلعذانی

2028

مدیریت گروه     - دکتر  مطلبی آذر

2021

دکتر محمدرضا  شکیبا

2059

دکتر علیرضا  مطلبی آذر

2027

دکتر صفر  نصراله­زاده

2059

دکتر  جابر پناهنده

2054

دکتر  سعید زهتاب

2030

دکتر محمدرضا  دادپور

2054

دکتر عادل دباغ  محمدی نسب

2051

دکتر جعفر  حاجیلو

2038

دکتر یعقوب  راعی

2047

دکتر صاحبعلی  بلندنظر

2021

دکتر روح اله  امینی

2051

دکتر ناصر مهنا

2027

دکتر جلیل  شفق

2047

دکتر منصور  مطلوبی

2024

دکتر سیروس حسن نژاد

2051

دکتر فریبرز  زارع نهندی

2024

خانم  رنجبریان              مسئول دفتر

2058

دکتر رحیم  نقشی­بند حسنی

2027

خانم دکتر سعیده علیزاده

2024

مهندس حبیب دواتی  کاظم­نیا

2054

گروه  آموزشی علوم دامی

داخلی

گروه آموزشی  علوم و صنایع غذایی

داخلی

مدیریت گروه

(مستقیم 33356004)

مدیریت گروه

(مستقیم 33356005)

مدیریت گروه       -  دکتر بابک قاسمی پناهی

2060

مدیریت گروه      -  دکتر داداشی

2033

دکتر جلیل  شجاع

2026

دکتر سید هادی  پیغمبردوست

2052

دکتر غلامعلی مقدم

2041

دکتر  جواد  حصاری

2053

دکتر اکبر  تقی­زاده

2029

دکتر بابک  قنبرزاده

2063

دکتر صادق  علیجانی

2062

دکتر صدیف  آزادمرد

2032

دکتر عباس  رأفت

2029

دکتر جلال  دهقان­نیا

2063

دکتر حسین جانمحمدی

2026

دکتر  محمود  صوتی خیابانی

2032

دکتر حسین  دقیق کیا

2062

دکتر  رضائی مکرم

2032

دکتر علی  حسین­خانی

2062

دکتر علی  ایاسه

2052

دکتر بابک قاسمی پناهی

2029

خانم مهندس   قیاسی­فر

2053

دکتر روح اله کیانفر

2060

دکتر داداشی

2032

دکتر حمید محمدزاده

2062

دکتر آرش جوانمرد

2060

خانم دکتر مرضیه ابراهیمی

2060

گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم

داخلی

دکتر مجید قشلاق علیایی

2016

مدیریت گروه

(مستقیم 3356007)

دکتر حمید پایا

2016

مدیریت گروه    -  دکتر میسمی

2776

دکتر حمیدرضا  قاسم­زاده

2778

گروه آموزشی گیاهپزشکی

داخلی

دکتر یحیی عجب­شیرچی

2781

مدیریت گروه                                       

(مستقیم 33356006)

دکتر  حسین نوید

2782

مدیریت گروه       -  دکتر ویانی

2018

دکتر شمس اله  عبداله­پور

2777

دکتر علی ویانی

2040

دکترسید صادق  سیدلو

2780

دکتر کریم  حداد ایرانی­نژاد

2040

دکتر رضا عبدی

2777

دکتر میر جلیل  حجازی

2034

دکتر اصغر محمودی

2779

دکتر غلامرضا  نیکنام

2014

مهندس صمد  تراب­فام

2779

دکتر رضا  فرشباف پورآباد

2039

مهندس حسین  غفاری

2782

دکتر نعمت  سخندان بشیر

2036

دکتر حسین بهفر

2780

دکتر  رضا خاک­ور

2036

دکتر محمدعلی میسمی

2776

دکتر  صمد خاقانی­نیا

2042

خانم دکتر حبیبه نعلبندی

2776

دکتر شهزاد  ایرانی­پور

2034

دکتر مهدی ارزنلو

2048

ایستگاه تحقیقاتی خلعت­پوشان

خانم دکتر رقیه  کریم­زاده

2061

دفتر سنترال  

36372675

دکتر موسی صابر 

2039 

رئیس    -    دکتر خسرو محمدی

15-  36372814

معاون    مهندس اباصلت حاجی زاده

15-  36372814

گروه آموزشی مهندسی فضای سبز

داخلی

واحد دامپروری واحد زنبورداری- 

مدیریت گروه                                       

(مستقیم 33356005)

 مرغداری   واحد گلخانه ها  و کارگاههای صنایع غذائی

مدیریت گروه       -  دکتر علیزاده

2043

واحد کارگاه ماشینهای کشاورزی

دکتر سعداله علیزاده اجیرلو

2017

آقایان مهندسان    حبیب چراغی - 

دکتر اکبر رحیمی

2043

مهندس فرزین امامی

2017

                       

راهنمای شماره تلفن­های مستقیم و داخلی ساختمان آزمایشگاه مرکزی کشاورزی (ساختمان شماره 2  دانشکده­ی کشاورزی)  واقع در مقابل شهرک خاوران

تلفنخانه 36378734-36378735- 36378730

نام همکار یا واحد

نام آزمایشگاه

شماره داخلی

نام همکار یا واحد

شماره داخلی

دکتر حمید  پایا       36378737

رئیس

301

دکتر علیرضا مطلبی آذر

220

معاون                36378733

معاون

301

دکتر کریم حداد کنه شناسی

225

نادر   نظری            36378732

حراست

302

دکتر رضا فرشباف فیزیولوژی حشرات

226

مرکز مخابرات

200-  201   

مهندس بهنام قریبه قریبه

368

عظیم بزبار

امور دفتری

303

محمد حسن زاده - کتابدار

258

مهندس حسین زاهدی

آفات گیاهی و بیماری­ها

251

دکتر ابراهیم دورانی

210

مهندس سید نصراله موسوی

آبیاری عمومی

308

دکتر ناصر مهنا

212

خانم مهندس عفت احمدی

تجزیه مواد غذایی

238

دکتر حسین غفاری

304

خانم مهندس الناز  شکویی

تکنولوژی غلات

309

دکتر صمد خاقانی نیا

356

امیر عونی کهنمویی

ژنومیک و اصلاح نباتات

213

دکتر محمدرضا دادپور

233

مهندس جلال اسمعیل زاده

فیزیولوژی گیاهی

214 -209

سایت کامپیوتر

262

خانم مهندس زهرا شرابیانلو

نماتد شناسی

215

انتظامات مدیریت

302

خانم مهندس فاطمه شریعت

سیتوژنتیک

222 - 242

انتظامات                36378739

206،321،318

مهندس محمدرضا زاد اسفهلان

فیزیک خاک

219

انتظامات دری اصلی

318

غلات و نباتات صنعتی

306

انتظامات ورودی A

321

دکتر نصرت اله نجفی

آزمایشگاه تغذیه گیاه

327

انتظامات ورودی B

206

دکتر محمد عدلی پور

هورمون در رشد

228

مهندس صادق سکوتی

تغذیه پیشرفته دام

229

مهندس علی  لطف­الهی

آزمایشگاه بیولوژی خاک-آزمایشگاه شیمی خاک

230

مهندس فرج جهانگیری

تغذیه گیاهان باغی

232

مهندس جلال دادور

تکنولوژی بذر

237

باکتری شناسی

239 - 212

مهندسی ژنتیک

240

مهندس حسین هاتف

ویروس شناسی

243- 226

مهندس خلیل شهیم

آفات گیاهی

252

حشره شناسی

254

دکتر جاوید عمارت پرداز

آزمایشگاه پیدایش و رده‌بندی خاک- ارزیابی اراضی

221

خانم مهندس ژیلا توپچی

کشاورزی پایدار

290

مهندس سعید نریمانی

تغذیه و هضم پیشرفته

291

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۱