اداره خدمات اداری مالی دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۱۰۳
‌‌‌‌‌‌‌ نام و نام خانوادگی: محمدعلی اکبرپور
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق
سمت: رئیس اداره خدمات اداری و مالی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۷
نام و نام خانوادگی: سیما سادات زاده ختمی مآب
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
سمت: مسئول IT
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۸
نام و نام خانوادگی: میرجلال الدین موسوی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: امین اموال دانشکده کشاورزی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۸

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای خانزاده
تحصیلات: 
سمت: عامل مالی دانشکده کشاورزی
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۶
نام و نام خانوادگی: سلیمان محمودی
تحصیلات: کاردانی حسابداری
سمت: کارپرداز
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۹
نام و نام خانوادگی: بهمن اکبرپور
تحصیلات: کاردانی حسابدرای
سمت: انباردار
شماره تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۹
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲