معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۲۱۲

دکتر صادق علیجانی، دانشیار گروه علوم دامی

‌‌‌‌‌‌ایمیل: sad-ali@tabrizu.ac.ir

تلفن: ۳۳۳۹۲۰۰۵-۰۴۱

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۷