کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۸۸۱

 

آیین نامه‌ها

ردیف توضیحات دانلود
۱ شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانلود

فرم‌ها

ردیف توضیحات دانلود
۱ فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲ فرم شماره دوارزشیابی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳ فرم درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد دانلود
۴ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود
۵ فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دانلود
۶ اعمال تبصره ۱ ماده ۱۶ آئین نامه آموزشی - کارشناسی ارشد دانلود
۷ فرم درخواست مهمان دانلود
۸ درخواست انتقال دائم دانلود
۹ درخواست خروج از کشور با سپرده نقدی دانلود
۱۰ گواهی اشتغال به تحصیل دانلود
۱۱ تسویه حساب داخلی دانلود
۱۲ فرم تسویه حساب (بصورت دورویه پرینت شود) دانلود
۱۳ تعهدنامه پایان نامه دانلود
۱۴ فرم درخواست ایمیل و اکانت اینترنتی دانشجویان دانلود
۱۵ فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه‌های مرکزی و مجتمع تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی (فرم جدید) دانلود
۱۶ فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۷ فرم اعلام مفقودی و درخواست صدور کارت المثنی دانلود

 

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۸