دانشجویان کارآموزی، کارورزی و مهارت آموزی

تعداد بازدید:۱۶۷۲

دانشجویانی که واحد درسی کارآموزی، کارورزی و مهارت آموزی را انتخاب نموده‌اند ابتدا فرم گزارش ارزیابی کارآموزی را دریافت (کلیک بر روی این بخش) و پرینت کرده و همچنین نامه دانشگاه به مرکز مد نظر را از بخش پایینی (بر اساس تاریخ اقدام و اسامی) دریافت و پرینت کرده و با دردست داشتن هر دو فرم به مرکز مربطه مراجعه نمایند.

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

گروه پنجم

گروه ششم

گروه هفت

گروه هشت

اصلاحیه (مهدی احمدزاده)

گروه نه

گروه ده

گروه یازده (۲۷ مهرماه)

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۳۹۹