کارشناسان آموزشی (تحصیلات تکمیلی)

تعداد بازدید:۲۶۱۷
‌‌‌‌‌‌‌

مسئول بخش آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده

مهندس غلامحسین روزرام

کارشناس آموزشی گروه های آموزشی

(اقتصاد کشاورزی، مهندسی آب، ترویج و توسعه روستایی، علوم دامی، فضای سبز، گیاهپزشکی)

شماره های تماس: ۳۳۳۹۲۰۱۳

جهت ارسال پیشنهادات به آدرس الکترونیکی hossein.rouzram@tabrizu.ac.ir مراجعه نمایید

کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی

لیلی مظلومی

کارشناس آموزشی گروه های آموزشی

(مهندسی بیوسیستم، علوم خاک)

شماره تماس: ۳۳۳۹۲۰۱۱

کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی

اصغر وکیلی

کارشناس آموزشی گروه های آموزشی

(علوم باغبانی، علوم، صنایع غذایی، اکوفیزیولوژی گیاهی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز و به نژادی)

شماره تماس: ۳۳۳۹۲۰۱۳

‌‌‌‌‌‌

بایگانی آموزش تحصیلات تکمیلی

عباداله دانائی کرکج

بایگانی آموزش تحصیلات تکمیلی

(تمامی رشته های آموزشی)

شماره تماس: ۳۳۳۹۲۰۱۱

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۸