برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۳۹ کد : ۸۷۶۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۸۹۴

جهت دریافت برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بر روی لینک‌های مربوطه کلیک نمائید

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد
اقتصاد کشاورزی و ارشد رشته ترویج و توسعه روستایی دانلود
مهندسی آب دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی ۲ دانلود
علوم باغبانی دانلود
به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانلود
مهندسی بیوسیستم دانلود
علوم و صنایع غذایی دانلود
علوم خاک دانلود
علوم دامی دانلود
مهندسی فضای سبز دانلود
گیاه پزشکی دانلود
درس ایمنی بهداشت دانلود

 

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی دکتری
اقتصاد کشاورزی و ارشد رشته ترویج و توسعه روستایی دانلود
مهندسی آب دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی ۲ دانلود
علوم باغبانی دانلود
به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانلود
مهندسی بیوسیستم دانلود
علوم و صنایع غذایی دانلود
علوم خاک دانلود
علوم دامی دانلود
گیاه پزشکی دانلود
درس ایمنی بهداشت دانلود

( ۶۸ )