به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند.
قطب علمی اصلاح نباتات مولکولی:
با توجه به پتانسیل علمی و امکانات موجود از سال 1379ش. این گروه نامزد قطب علمی اصلاح نباتات مولکولی شده و از سال 1381ش. رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و در این مدت علاوه بر انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با جذب اعتبار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانسته است با تجهیز آزمایشگاه مربوطه تماس‌های تحقیقاتی ذیقیمتی با مراکز تحقیقات داخل و خارج از کشور برقرار سازد.