امکانات گروه

آزمایشگاه های موجود گروه علوم دامی

 

آزمایشگاه فیزیولوژی دام

تجهیزات: دستگاه های هماتولوژی و سرولوژی، میکروسکوپ اینورت، انکوباتور، اتوکلاو، اسپکتوفوتومتر، الایزا

 

آزمایشگاه تغذیه و هضم پیشرفته

تجهیزات: ویسکومتر، اسپکتروفوتومتر، بن ماری اولتراسونیک، فایبر تک، شکمبه مصنوعی، انکوباتور، فریز درایر

 

آزمایشگاه تغذیه

تجهیزات: بمب کالریمتر، کلدال، سوکسله، فایبر تک

 

آزمایشگاه بیو انفورماتیک و داده پردازی دامی

تجهیزات: کامپیوتر با قدرت محاسباتی بالا

 

آزمایشگاه پشم و پوست

تجهیزات: هیستو تکنیک، میکروتوم، دیسپنسر، پروژکتینا، سانتریفوژ، ترموسایکلر، میکروسکوپ اینورت مجهز به سیستم هافمن نیمه اتوماتیک

 

آزمایشگاه کشت سلولی

تجهیزات: هود لامینارفلو، انکوباتور CO2 دار و معمولی

 

 

سایر امکانات

1) گاوداری: پژوهش بر روی اصلاح نژاد، راندمان تولید مثل و بهبود شیر و گوشت گاو هلشتاین

 

2) گوسفندداری: پژوهش بر روی اصلاح نژاد، تولید مثل و بهبود راندمان تولیدات گوسفند

 

3) مرغداری: پژوهش بر روی بهبود کمی و کیفی تولیدات مرغ گوشتی