گروه مهندسی فضای سبز

گروه مهندسی فضای سبز:
فعالیت علمی این گروه با تأسیس رشته مهندسی فضای سبز در سال 1373 ش. برای اولین بار در ایران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد و در حال حاضر دارای 4 نفر عضو هیئت علمی شامل 1 استادیارو 3 مربی  است که تنها در مقطع کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.
هدف رشته:
هدف از تأسیس این رشته مطالعه و بررسی در زمینه طراحی، کاشت و پرورش نباتات و تلفیق علوم گیاهی با معماری است. دانش‌آموختگان این رشته به عنوان کارشناس در زمینه‌های مختلف از جمله طراحی پارک و پارکسازی، طراحی محوطه‌های ویژه، طراحی پارکهای ویژه، طراحی کاشت گیاهان زینتی، انتخاب گونه‌های درختی برای مناطق مختلف کشور، جنگلکاری، ایجاد نهالستانهای جنگلی و مدیریت آنها، تولید و پرورش گل، چمن‌کاری و نگهداری آن، تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی، مدیریت نگهداری فضای سبز ـ تهیه طرحهای توسعه فضای سبز تبحر پیدا می‌کنند و به عنوان مدیر، مجری و ناظر فضای سبز در مناطق شهری و پارکهای منطقه و ملی و باغهای گیاهشناسی مربوط به بخش دولتی و یا خصوصی منشأ خدمت می‌گردند.