گروه آموزشی اکوفیزیولوژی گیاهی

معرفی :
این گروه آموزشی فعالیت خود را از سال 1334 ش. در مقطع کارشناسی و از سالهای 1366 و 1375ش. به ترتیب در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شروع کرد و در حال حاضر در گرایش‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.

 کارشناسی : گرایش‌ زراعت و اصلاح نباتات
 کارشناسی ارشد : گرایش‌های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
 دکتری : گرایش‌های زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی)، اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)


 هدف رشته:

هدف از ایجاد این رشته افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح (هکتار) می‌باشد. بنابراین در این راستا دانشجویان با مباحث زیر آشنا می‌شوند.
 کارشناسی : اصول زراعت گیاهان مختلف زراعی، اصلاح گیاهان زراعی، نقش علومی مانند ژنتیک، آمار، بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان.
 کارشناسی ارشد (زراعت) : مباحث نوین در زراعت، فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش و مکانیسم‌های مقاومت به تنش.
 کارشناسی ارشد (اصلاح نباتات) : مباحث نوین در اصلاح نباتات، ژنتیک کمی و کاربرد ژنتیک. کمی در اصلاح نباتات، تکنولوژی‌های مولکولی در اصلاح نباتات، کاربرد روش‌های پیشرفته آماری در تحقیقات کشاورزی .
 کارشناسی ارشد (بیوتکنولوژی کشاورزی ) : نقش بیوتکنولوژی در کشاورزی، کاربرد روش‌های بیوتکنولوژیکی در تولید محصولات، استفاده از نشانگر برای کوتاه کردن روش‌های اصلاحی.

قطب علمی اصلاح نباتات مولکولی:
با توجه به پتانسیل علمی و امکانات موجود از سال 1379ش. این گروه نامزد قطب علمی اصلاح نباتات مولکولی شده و از سال 1381ش. رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و در این مدت علاوه بر انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با جذب اعتبار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توانسته است با تجهیز آزمایشگاه مربوطه تماس‌های تحقیقاتی ذیقیمتی با مراکز تحقیقات داخل و خارج از کشور برقرار سازد.