پروژه ساختمان جدید دانشکده

پروژه ساختمان جدید دانشکده:
این پروژه واقع در اراضی کرکج با زیربنای 18000 مترمربع در نظر گرفته شده که در حال حاضر از 8000 متر مربع آن بهره‌برداری می‌شود. و اکثراً به کلاس های درس و آزمایشگاههای تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی دانشکده اختصاص یافته است. به طور کلی در آینده در صورت اتمام این پروژه و فراهم آمدن امکانات تحقیقات گلخانه‌ای و رفاهی دانشجویان و اساتید، دانشکده کشاورزی به این محل انتقال خواهد یافت.