گروه گیاه پزشکی

گروه گیاه پزشکی:
این گروه فعالیت علمی خود را بین سالهای 50-1349 ش. در سطح آموزش کارشناسی آغاز کرد و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با گرایش‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.

 کارشناسی: رشته گیاهپزشکی
 کارشناسی ارشد : رشته‌های حشره‌شناسی و بیماری‌شناسی گیاهی
 دکتری: رشته حشره‌شناسی کشاورزی که از سال 1379ش. دایر گردید.

شمار اعضای هیئت علمی این گروه 10 نفر شامل : 2 استاد، 5 دانشیار، و 3 استادیار  است.

 معرفی رشته:
گیاه پزشکی به رشته‌های اطلاق می‌گردد که حاوی مجموعه اطلاعاتی از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های شناخت آفات، عوامل بیماریزای گیاهی و علفهای هرز و همچنین اصول و روشهای کنترل این عوامل باشد. دانش‌آموختگان این رشته علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی در زمینه کشاورزی عمومی، علوم پایه و دروس تخصصی گیاهپزشکی با عوامل مولد خسارت روی گیاهان شامل حشرات، بیمارگرها و علفهای هرز آشنا می‌شوند. همچنین عوامل محیطی مؤثر در ایجاد خسارت و نیز عوامل غیرزنده‌ای که در کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی نقش دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد.