اطلاعیه ها

  • مهلت ارسال آثار برای مسابقه طراحی لوگوی گروه حمایت از استعدادهای درخشان، تا ۲۰ آذر ۹۶ تمدید شد. جهت دریافت شرایط در این قسمت کلیک نمایید.
  • جهت آشنایی با شرایط برگزاری و ضوابط المپیادهای علمی دانشجویی در این قسمت کلیک نمایید.
  • جهت دریافت مجموعه مقررات بنیاد ملی نخبگان در این قسمت کلیک نمایید.
  • جهت دریافت شیوه نامه اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به استعدادهای برتر در این قسمت کلیک نمایید.
  • جهت دریافت آئین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز در این قسمت کلیک نمایید.
  • جهت اطلاع از جوایز نقدی مصوب برای نفرات برگزیده المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۳۹۷ در این قسمت کلیک نمایید.
  • اطلاعیه/ اعطای تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها  http://yon.ir/YbLV5