گروه حمایت از استعدادهای درخشان

نقش مؤثر نیروی انسانی توانمند در توسعه پایدار کشور امری غیر قابل انکار است. در واقع، یکی از سرمایه های اساسی هر کشور، وجود اندیشمندان و متخصصان علمی و دانشگاهی است که دولت می تواند با بهره گیری اصولی از ظرفیت های آنان، کشور را به سمت توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی سوق دهد. در این مسیر، شناسایی استعدادهای درخشان کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای شکوفایی توانایی های این نخبگان، بسیار حائز اهمیت است. لذا ایجاد سازوکاری در سطح آموزش عالی به منظور برنامه ریزی سنجیده جهت شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای درخشان به سمت اولویت های راهبردی کشور، ضروری به نظر می رسد.

به منظور نیل به این هدف، طبق مصوبه مورخ ۷۵/۰۹/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی تحت عنوان" شورای هدایت استعدادهای درخشان" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد تا به اموری نظیر تعیین سیاست ها و راهبردهای عملیاتی، تصویب آئین نامه های خاص استعدادهای درخشان، و اجرای طرح های آزمایشی شکوفاسازی استعدادهای درخشان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بپردازد.

در جلسه مورخ ۷۹/۰۷/۲۸ شورای هدایت استعدادهای درخشان، به منظور برقراری تسهیلات آموزشی و رفاهی برای دانشجویان ممتاز، طرح تشکیل دفاتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ها به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت آموزشی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد و اولین جلسه رسمی خود را در تاریخ ۸۰/۱۱/۰۸ به طور ویژه جهت بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان ممتاز تشکیل داد. پس از گسترده شدن حیطه وظایف و مسئولیت های شورا، به منظور مدیریت بهینه امور، اداره‌ای تحت عنوان" دفتر هدایت استعدادهای درخشان" در آذر ماه ۱۳۸۴ به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه تبریز افتتاح گردید. در سال ۱۳۹۳، این مرکز به" گروه حمایت از استعدادهای درخشان" تغییر نام داد و در حال حاضر مجموعاً حدود ۵۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را تحت پوشش خود دارد.

اهم وظایف گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز عبارتند از:

 1. تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و آئین‌نامه های مرتبط با شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان مطابق با مصوبات هیأت رئیسه و شوراهای دانشگاه و در راستای تحقق اهداف و وظایف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 2. نظارت بر اجرای صحیح و کامل آئین نامه های ابلاغی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص استعدادهای درخشان
 3. پیگیری جذب اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان و نظارت بر نحوه هزینه کرد آنها
 4. بررسی پرونده های متقاضیان عضویت در گروه حمایت از استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری
 5. انجام و نظارت بر تمامی مراحل پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان مطابق با آئین نامه های پذیرش ابلاغی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 6. شناسایی و توانمندسازی دانشجویان مستعد جهت شرکت در المپیادهای دانشجویی
 7. بررسی پرونده های متقاضیان بهره مندی از جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان و صدور تأییدیه های مورد نیاز
 8. صدور لوح تقدیر و حمایت معنوی از دانشجویان عضو گروه
 9. صدور معرفی نامه به ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی
 10. پرداخت بن کتاب و پاداش نقدی پس از تأمین اعتبار
 11. پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی
 12. پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش های علمی در صورت تأمین اعتبار
 13. تصویب و حمایت از طرح های پژوهشی اختصاصی استعدادهای درخشان
 14. بررسی پرونده های متقاضیان تحصیل همزمان در دو رشته
 15. پرداخت وام دو برابر به دانشجویان برگزیده المپیادها و کنکور سراسری و برگزیدگان جشنواره های دانش آموزی
 16. برگزاری دوره های آموزشی زبان های خارجی، برنامه نویسی، مقاله نویسی و غیره یا پرداخت کمک هزینه جهت شرکت در این دوره ها پس از تأمین اعتبار
 17. برگزاری بازدیدهای علمی و اردوهای سیاحتی برای دانشجویان عضو گروه
 18. ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان عضو گروه
 19. ارائه خدمات به دانشجویان عضو در سایت کامپیوتر اختصاصی مجهز به اینترنت، پرینتر و اسکنر
 20. ارائه تسهیلات مختلف آموزشی و پژوهشی