اطلاعیه ها

برنامه کلاسی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 96

جهت مشاهده برنامه کلاسی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 95 - 96 به فایل پیوستی مراجعه نمایید. همچنین قبل از انتخاب واحد به موارد ذکر شده در متن خبر را مطالعه فرمایید.

ادامه مطلب

تأییدیه تحصیلی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که نسبت به درخواست تأییدیه تحصیلی خود هیچ اقدامی ننموده اند، میرساند که از انتخاب واحد آنها در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 جلوگیری بعمل آمده و سیستم آموزشی آنها غیر فعال خواهد شد و مسئولیت آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.

ادامه مطلب