برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۳۹ کد : ۸۷۶۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۵۲

جهت دریافت برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹ بر روی لینک‌های مربوطه کلیک نمائید

اطلاعه مهم برای دانشجویان مقطع دکتری:

جهت اخذ درس ادامه رساله با کد درسی ۷۷۷۷۷۷۷ و کد گروه ۸۵۰۰ (در مقطع دکتری) اقدام گردد.

جهت اخذ درس امتحان جامع با کد درسی ۹۰۴۱۱۰۰ و کد گروه ۸۵۰۰ اقدام گردد.

 

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی ارشد
اقتصاد کشاورزی و ارشد رشته ترویج و توسعه روستایی دانلود
مهندسی آب دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی ۲ دانلود
علوم باغبانی دانلود
به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانلود
مهندسی بیوسیستم دانلود
علوم و صنایع غذایی دانلود
علوم خاک دانلود
علوم دامی دانلود
مهندسی فضای سبز دانلود
گیاه پزشکی دانلود

 

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی دکتری
اقتصاد کشاورزی و ارشد رشته ترویج و توسعه روستایی دانلود
مهندسی آب دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی دانلود
اکوفیزیولوژی گیاهی ۲ دانلود
علوم باغبانی دانلود
به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانلود
مهندسی بیوسیستم دانلود
علوم و صنایع غذایی دانلود
علوم خاک دانلود
علوم دامی دانلود
گیاه پزشکی دانلود

( ۴۲ )