برنامه کلاسی دانشجویان مقطع کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ -۹۸ (اصلاحیه)

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۴ کد : ۸۷۱۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۴۰

جهت دریافت برنامه کلاسی دانشجویان مقطع کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷، برای هر یک از رشته های آموزشی بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید. (اصلاحیه و نهایی)

اقتصاد کشاورزی کارشناسی

ژنتیک وتولیدات گیاهی کارشناسی

صنایع غذایی کارشناسی

علوم باغبانی کارشناسی

علوم خاک کارشناسی

علوم دامی کارشناسی

علوم ومهندسی آب کارشناسی

فضای سبز کارشناسی

گیاهپزشکی کارشناسی

مهندسی بیوسیستم کارشناسی


( ۱۶ )