برنامه کلاسی دانشجویان مقاطع کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به بخش اطلاعیه ها اضافه گردید.