به اطلاع داوطلبان محترم شرکت کننده در مرحله مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ دانشکده کشاورزی می‌رساند، در روز مصاحبه (۱۱ تیرماه) مدارک آپلود شده در سایت را بصورت فیزیکی همراه خود داشته باشند.