دانشکده کشاورزی
دوشنبه 9 آذر 1394  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
کسب عنوان قهرمانی تیم والیبال دانشجویان دانشکده کشاورزی (پسران) در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تبریز
تیم والیبال دانشکده کشاورزی (پسران) برای دومین دوره متوالی به عنوان قهرمانی جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تبریز دست یافت.
برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94
جهت مشاهده و ذخیره برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 بر روی عنوان فوق کلیک نمایید.تابلو اعلانات

برنامه کلاسی مقاطع مختلف نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 در صفحه اصلی وب سایت دانشکده قابل مشاهده و ذخیره می باشد.

صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :